CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ

CẤP 1

  Doanh thu hàng năm 1 triệu
  Tên miền quốc tế 10%
  Hosting Linux 15%
  Hosting Windows 10%
  Bán Website 10%
  Thiết kế giao diện Website 20%
  Lập trình Website 20%

CẤP 2

  Doanh thu hàng năm 5 triệu
  Tên miền quốc tế 20%
  Hosting Linux 25%
  Hosting Windows 20%
  Bán Website 20%
  Thiết kế giao diện Website 30%
  Lập trình Website 30%

CẤP 3

  Doanh thu hàng năm 15 triệu
  Tên miền quốc tế 30%
  Hosting Linux 35%
  Hosting Windows 30%
  Bán Website 30%
  Thiết kế giao diện Website 35%
  Lập trình Website 35%

ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ