giá làm website bán hàng
giá làm website bán hàng

cloud vps

CLOUD VPS #0


CPU:          Intel XEON E5500/E5600


Core:          1 core

HDD:          25GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          768MB + 1GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

97.000đ 

X 24 Tháng
150.000đ x 01 tháng
140.000đ x 03 tháng
130.000đ x 06 tháng
120.000đ x 12 tháng
.
đăng ký

CLOUD VPS #1


CPU:          Intel XEON E5500/E5600


Core:          2 core

HDD:          40GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          1MB + 1GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

180.000đ 

X 24 Tháng
270.000đ x 01 tháng
260.000đ x 03 tháng
250.000đ x 06 tháng
240.000đ x 12 tháng
đăng ký

CLOUD VPS #2


CPU:          Intel XEON E5500/E5600


Core:          3 core

HDD:          50GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          3MB + 1GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

361.000đ 

X 24 Tháng
480.000đ x 01 tháng
470.000đ x 03 tháng
460.000đ x 06 tháng
430.000đ x 12 tháng
đăng ký

CLOUD VPS #3


CPU:          Intel XEON E5500/E5600


Core:          4 core

HDD:          80GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          4MB + 1.5GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

650.000đ 

X 24 Tháng
890.000đ x 01 tháng
880.000đ x 03 tháng
840.000đ x 06 tháng
750.000đ x 12 tháng
đăng ký

CLOUD VPS #4


CPU:          Intel XEON E5500/E5600


Core:          5 core

HDD:          120GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          4MB + 1.5GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

765.000đ 

X 24 Tháng
1.400.000đ x 01 tháng
1.300.000đ x 03 tháng
1.200.000đ x 06 tháng
905.000đ x 12 tháng
đăng ký

CLOUD VPS #5


CPU:          Intel XEON E5620/E5-2620


Core:          5 core

HDD:         160GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          4.5MB + 1.5GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

850.000đ 

X 24 Tháng
1.500.000đ x 01 tháng
1.400.000đ x 03 tháng
1.300.000đ x 06 tháng
1.100.000đ x 12 tháng
đăng ký