1.Hướng dẫn thêm sản phẩm mới website bán hàng

2.Hướng dẫn tạo menu website

 

3.Hướng dẫn chỉnh sửa phần header ( phần đầu trang website )

 

 

 

4.chỉnh sửa phần footer ( chân trang )

5.Chỉnh sửa mục sản phẩm cho trang chủ. 

 

 

6. Hướng dẫn thêm phí giao hàng cho từng khu vực

7.đồng bộ đơn hàng lên nhà vận chuyển.

hướng dẫn
5 (100%) 17 votes

Trả lời