giá làm website bán hàng
giá làm website bán hàng

cloud vps

CLOUD VPS #0


CPU:          Intel XEON E5500/E5600


Core:          1 core

HDD:          25GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          768MB + 1GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

97.000đ 

X 24 Tháng
150.000đ x 01 tháng
140.000đ x 03 tháng
130.000đ x 06 tháng
120.000đ x 12 tháng
.
đăng ký

CLOUD VPS #1


CPU:          Intel XEON E5500/E5600


Core:          2 core

HDD:          40GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          1MB + 1GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

180.000đ 

X 24 Tháng
270.000đ x 01 tháng
260.000đ x 03 tháng
250.000đ x 06 tháng
240.000đ x 12 tháng
đăng ký

CLOUD VPS #2


CPU:          Intel XEON E5500/E5600


Core:          3 core

HDD:          50GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          3MB + 1GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

361.000đ 

X 24 Tháng
480.000đ x 01 tháng
470.000đ x 03 tháng
460.000đ x 06 tháng
430.000đ x 12 tháng
đăng ký

CLOUD VPS #3


CPU:          Intel XEON E5500/E5600


Core:          4 core

HDD:          80GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          4MB + 1.5GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

650.000đ 

X 24 Tháng
890.000đ x 01 tháng
880.000đ x 03 tháng
840.000đ x 06 tháng
750.000đ x 12 tháng
đăng ký

CLOUD VPS #4


CPU:          Intel XEON E5500/E5600


Core:          5 core

HDD:          120GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          4MB + 1.5GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

765.000đ 

X 24 Tháng
1.400.000đ x 01 tháng
1.300.000đ x 03 tháng
1.200.000đ x 06 tháng
905.000đ x 12 tháng
đăng ký

CLOUD VPS #5


CPU:          Intel XEON E5620/E5-2620


Core:          5 core

HDD:         160GB [SSD Cloud Storage]

RAM:          4.5MB + 1.5GB Free

Bandwidth:  Unlimited

Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

850.000đ 

X 24 Tháng
1.500.000đ x 01 tháng
1.400.000đ x 03 tháng
1.300.000đ x 06 tháng
1.100.000đ x 12 tháng
đăng ký

thuê chỗ đặt server

VSD #0


Phí cài đặt:              Miễn phí


Rack Space:          1U (4cm)

Maximum number of CPUs:         2

Power:                   400W

Network Cards Port:  100 Mbps

International Internet Port:  4 Mbps

Internal Internet Port:     100 Mbps

IP Address:                    1

Bandwidth:                    2.500GB/month

1.200.000đ 

X 24 Tháng
1.600.000đ x 01 tháng
1.400.000đ x 03 tháng
1.300.000đ x 06 tháng
1.250.000đ x 12 tháng
đăng ký

VSD #1


Phí cài đặt:              Miễn phí


Rack Space:          1U (4cm)

Maximum number of CPUs:         2

Power:                   400W

Network Cards Port:  100 Mbps

International Internet Port:  4 Mbps

Internal Internet Port:     100 Mbps

IP Address:                    1

Bandwidth:                    Unlimited

1.300.000đ 

X 24 Tháng
1.700.000đ x 01 tháng
1.600.000đ x 03 tháng
1.500.000đ x 06 tháng
1.400.000đ x 12 tháng
đăng ký

VSD #2


Phí cài đặt:              Miễn phí


Rack Space:          1U (4cm)

Maximum number of CPUs:         2

Power:                   400W

Network Cards Port:  100 Mbps

International Internet Port:  10 Mbps

Internal Internet Port:     100 Mbps

IP Address:                    1

Bandwidth:                    Unlimited

2.300.000đ 

X 24 Tháng
2.900.000đ x 01 tháng
2.800.000đ x 03 tháng
2.700.000đ x 06 tháng
2.500.000đ x 12 tháng
đăng ký

VSD #3


Phí cài đặt:              Miễn phí


Rack Space:          1U (4cm)

Maximum number of CPUs:         2

Power:                   400W

Network Cards Port:  100 Mbps

International Internet Port:  100 Mbps

Internal Internet Port:     100 Mbps

IP Address:                    1

Bandwidth:                    Unlimited

3.200.000đ 

X 24 Tháng
3.700.000đ x 01 tháng
3.600.000đ x 03 tháng
3.500.000đ x 06 tháng
3.400.000đ x 12 tháng
đăng ký

tổng đài ảo

TỔNG ĐÀI ẢO #1


Số lượng máy nhánh:      10


Cuộc gọi đồng thời:          Unlimited

Kết nối đầu số:                  2

Ghi Âm:                            5G

Hỗ trợ 24/7

99.000đ 

X 24 Tháng
170.000đ x 01 tháng
160.000đ x 03 tháng
140.000đ x 06 tháng
130.000đ x 12 tháng
đăng ký

TỔNG ĐÀI ẢO #2


Số lượng máy nhánh:      22


Cuộc gọi đồng thời:          Unlimited

Kết nối đầu số:                  3

Ghi Âm:                            10G

Hỗ trợ 24/7

199.000đ 

X 24 Tháng
270.000đ x 01 tháng
260.000đ x 03 tháng
250.000đ x 06 tháng
230.000đ x 12 tháng
đăng ký

TỔNG ĐÀI ẢO #3


Số lượng máy nhánh:      40


Cuộc gọi đồng thời:          Unlimited

Kết nối đầu số:                  4

Ghi Âm:                            15G

Hỗ trợ 24/7

349.000đ 

X 24 Tháng
420.000đ x 01 tháng
410.000đ x 03 tháng
400.000đ x 06 tháng
370.000đ x 12 tháng
đăng ký

TỔNG ĐÀI ẢO #4


Số lượng máy nhánh:      70


Cuộc gọi đồng thời:          Unlimited

Kết nối đầu số:                  5

Ghi Âm:                            20G

Hỗ trợ 24/7

499.000đ 

X 24 Tháng
590.000đ x 01 tháng
580.000đ x 03 tháng
570.000đ x 06 tháng
520.000đ x 12 tháng
đăng ký

chứng chỉ ssl

dịch vụ

phí duy trì năm

RapidSSL

465.000đ

RapidSSL WildcardL

2.950.000đ

GeoTrust True BusinessID

3.380.000đ

GeoTrust True BusinessID Wildcard

12.380.000đ

Comodo Positive

222.000đ/
năm

Comodo Essential

542.400đ/
năm

Comodo Instant

1.898.400đ/
năm

google adwords

GOOGLE #1


Số từ khóa:           1-3


Số mẫu quảng cáo:     2

Báo cáo:           hàng tháng

1.500.000đ 

  Tháng
đăng ký

GOOGLE #2


Số từ khóa:           1-8


Số mẫu quảng cáo:     2

Báo cáo:           hàng tháng

3.000.000đ 

  Tháng
đăng ký

GOOGLE #3


Số từ khóa:           1-15


Số mẫu quảng cáo:     2

Báo cáo:      2 lần/ tháng

5.000.000đ 

  Tháng
đăng ký

GOOGLE #4


Số từ khóa:           1-30


Số mẫu quảng cáo:     2

Báo cáo:     2 lần/ tháng

7.000.000đ 

  Tháng
đăng ký

EMAIL SERVER

EMAIL PRO #1


Dung lượng:         1GBMail list:                  0

Park domain:          0
18.400đ

Tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
đăng ký

EMAIL PRO #2


Dung lượng:         5GBMail list:                  0

Park domain:         0
50.000đ

Tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
đăng ký

EMAIL PRO #3


Dung lượng:         10GBMail list:                  2

Park domain:         0
100.000đ

Tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
đăng ký

EMAIL PRO #4


Dung lượng:         20GBMail list:                  3

Park domain:         0
180.000đ

Tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
đăng ký

EMAIL PRO #5


Dung lượng:         50GBMail list:                  10

Park domain:         2
310.000đ

Tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
đăng ký

EMAIL PRO #6


Dung lượng:         100GBMail list:                  15

Park domain:         3
450.000đ

Tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
đăng ký