tự làm website bán hàng
lam trang web ban hang qua mang

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

dịch vụ

phí duy trì năm

CERTUM Basic ID Certificate

250.400đ/năm

CERTUM Professional ID Certificate

558.400đ/năm

CERTUM Enterprise ID Certificate

643.200đ/năm

Comodo Personal Authentication Certificates Basic

371.200đ/năm

Comodo Personal Authentication Certificates Pro

794.400đ/năm

Comodo Personal Authentication Certificates Enterprise

1.124.800đ/năm